HomeWebinar

Webinar: Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen

Om met plezier te werken, is het belangrijk dat je blijft leren. In het live webinar ‘Een nieuwe kijk op Leven Lang Ontwikkelen’ gaan duurzame inzetbaarheidsexpert Aukje Nauta (Universiteit Leiden/Sioo) en ondernemer John Engelsman (IJB Groep) in op de vraag hoe organisaties in het nieuwe jaar kunnen werken aan een stimulerende leercultuur.

Kijk hier het webinar terug (tot 1 april 2024):

Inhoud

Om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken is de inzet op leren en ontwikkelen van groot belang. Het helpt mensen bij het behoud van arbeid, het verder groeien in hun werk of juist op weg naar een nieuwe baan. Mensen die duurzaam inzetbaar zijn, kunnen qua werk vele kanten op. Die flexibiliteit komt niet alleen henzelf maar ook hun organisatie ten goede.

Maar hoe stimuleren we leren tijdens de loopbaan en bevorderen we een leercultuur op de werkvloer? Wat is de dieperliggende reden dat mensen (op het werk) vaak niet tot volle wasdom komen? Waarom zijn er toch zo weinig werkenden actief bezig met hun eigen ontwikkeling en inzetbaarheid? En wat kunnen werkgevers doen om het leren te stimuleren?

Programma

In het eerste deel neemt Aukje Nauta ons mee in een nieuwe, frisse kijk op leren en ontwikkelen. Zij gaat in op:

  • Bijdragen aan een werkomgeving waar je 100% jezelf kan zijn.
  • Schaamte en zwaktes als kracht en bron voor ontwikkeling.
  • Open en veilige werkcultuur die bijdraagt aan een leercultuur.
  • En dit kun je zelf doen…(praktische handvatten).

Met John Engelsman gaan we in op de praktijk (#hoedan). Als directeur van de IJB Groep zet hij vol in op het ontwikkelen van menselijke relaties. Niet korte termijn winst maar continuïteit voor de lange termijn bepalen zijn keuzes. Om het bedrijf, specialist in funderingsconstructies, te veranderen is een heldere koers uitgezet met Duurzame Draagkracht.

Vanuit de dagelijkse praktijk vertelt John over de transitie waarin het bedrijf en de medewerkers zitten en hoe ze deze reis met elkaar maken. Hij gaat o.a. in op de voordelen van informeel en non-formeel leren, in gesprek blijven met elkaar (open dialoog) en medewerkers die samen werken aan werk- en bedrijfsontwikkeling in het IJB Toekomstlab.

Sprekers

  • Aukje Nauta is spreker, schrijver, psycholoog en expert op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Ze schreef o.a. de boeken Nooit meer doen alsof, Tango op de werkvloer en Anders Werken. Aan de Universiteit Leiden is Aukje hoogleraar organisatiepsychologie (Sioo leerstoel).
  • John Engelsman is algemeen directeur van de IJB Groep: marktleider in betonproducten zoals heipalen en funderingen. Vanuit de bedrijfsfilosofie Duurzame Draagkracht werkt John samen met medewerkers aan leren, ontwikkelen en talentontwikkeling.
  • Wilfred Dijkstra is netwerkadviseur bij Alles is Gezondheid en richt zich op het domein onderwijs en educatie. In 2023 is hij projectleider van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen en werkt hij aan Positief Gezondheid op scholen. Wilfred is de moderator van dit webinar.

Voor wie

Het webinar is bedoeld voor alle professionals die meer werk willen maken van een Leven Lang Ontwikkelen. Zoals werkgevers, werknemers, HR professionals, arbeidsmarkt intermediairs, overheden, onderwijs en opleiders, servicepunten, gemeenten, zorgverleners, bibliotheken, brancheorganisaties en iedereen die behoefte heeft aan een nieuwe, frisse kijk op duurzame inzetbaarheid.

Publieksacademie LLO

Dit webinar is de afsluiting van een serie bijeenkomsten die in 2023 zijn uitgevoerd door de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit is een initiatief van Alles is Gezondheid, DPG media, Mediahuis en de Nederlandse bibliotheken en wordt landelijk ondersteund door de Leerwerkloketten, European Year of Skills en het Ministerie van SZW.

Publieksacademie LLO is initiatief van:
© 2024 Publieksacademie LLO