HomeLeren en ontwikkelen

Leren en ontwikkelen

De manier waarop we werken verandert door de coronacrisis sneller dan ooit. Overkoepelende uitdaging van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen (LLO) is om talenten optimaal te benutten, iedereen inzetbaar te houden en leren en ontwikkelen te stimuleren.

We weten al langere tijd dat onze arbeidsmarkt snel verandert. Er is sprake van een structurele  krapte in specifieke sectoren (techniek, bouw, onderwijs). Daarnaast worden we geconfronteerd met technologische ontwikkelingen en maatschappelijke uitdagingen. Met als gevolg dat werk verdwijnt en werk verschuift.

Vaker mismatch

Deze veranderingen zijn in een versnelling geraakt door corona. Op de arbeidsmarkt ontstaat in toenemende mate een mismatch. Waarbij de een kwetsbaarder is dan de ander. Denk aan lager opgeleiden, laaggeletterden, mensen met gezondheidsproblemen, mensen met (meerdere) tijdelijke contracten of zelfstandigen.

Leren en werken

Behoud van werk maar ook het vinden van nieuw werk vraagt steeds vaker om bijscholing of omscholing. Als werkenden, werkgevers en werkzoekenden maken we met elkaar de transitie door naar een nieuw perspectief op werk waarin een Leven Lang Ontwikkelen gemeengoed is.

Beleid en route

Ook de overheid investeert in een Leven Lang Ontwikkelen met bijvoorbeeld extra middelen voor bijscholing, omscholing en persoonlijk loopbaanadvies. Het landelijke LLO-beleid en de inzet van het kabinet richt zich op vier samenhangende pijlers:   

  • Verder versterken van de leer- en ontwikkelvraag bij individuen.
  • Stimuleren van werkgevers en sociale partners bij leren en ontwikkelen
  • Flexibilisering van het aanbod voor leren en ontwikkelen.
  • Stimuleren van een leercultuur (bij individuen en werkgevers).

Met de Publieksacademie LLO proberen we de uitdaging van een Leven Lang Ontwikkelen op een laagdrempelige manier en lokaal georiënteerd dichter bij de inwoner te krijgen.

MEER WETEN

Hoe werkt Nederland?

De manier waarop we werken verandert snel. Niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers, flexwerkers, ZZP-ers en zelfstandigen. Dus ook voor jou. Hoe ga je het beste om met die veranderingen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar moet je rekening mee houden? En hoe pakken anderen dit aan? De antwoorden op dat soort vragen vind je op Hoe Werkt Nederland:

Naar de website

Slim Werkgeven

Slim Werkgeven is hét online platform voor werkgevers die hun bedrijf gezond en toekomstbestendig willen houden. Je vindt er het antwoord op typische werkgeversvragen als: welke mogelijkheden zijn er voor scholing en ontwikkeling van medewerkers? Hoe vind en bind ik de beste mensen? Hoe ga ik om met ziekte en herstel?

Naar de website

Leerwerkloket

Het Leerwerkloket helpt en adviseert werknemers, werkzoekenden, scholieren en werkgevers op het gebied van leren en werken vanuit de visie Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen met vragen over o.a. omscholing, bijscholing en leerwerktrajecten kan bij ons terecht. Elk Leerwerkloket is een onafhankelijk samenwerkingsverband tussen gemeenten, roc’s en UWV. Er zijn 35 Leerwerkloketten verspreid over het hele land.

Naar de website

Publieksacademie LLO is initiatief van:
© 2024 Publieksacademie LLO