HomePublieksacademie LLO

Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen

In 2023 gaat de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen (LLO) verder met de serie bijeenkomsten door het land. Overkoepelende uitdaging is om talenten optimaal te benutten, iedereen inzetbaar te houden en leren en ontwikkelen te stimuleren. Zo blijven werkenden wendbaar en krijgen werkzoekenden betere kansen op de arbeidsmarkt.

Hoe en wat

Geen editie van de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen is hetzelfde. Een publieksacademie omvat een publieks- en bewustwordingscampagne in de lokale media en een (digitale) bijeenkomst voor professionals en inwoners. Iedere bijeenkomst staat bol van verhalen, actualiteit, inspiratie, feiten en dialoog. Uitvoering gebeurt altijd samen met lokale partijen.

Vaste ingrediënten zijn meestal:

  • Verhalen van ervaringsdeskundigen.
  • Up-to-date onderzoek en kennis (vanuit universiteiten, lectoraten).
  • Praktijkvoorbeelden en cases.
  • Inzoomen op lokale aanpak en regionale problemen.
  • Centraal arbeidsmarktthema (zoals jongeren, praktisch geschoolden, flexibiliteit).
  • Werkgevers voor het voetlicht.
  • Reflecties vanuit lokale campagne van DPG Media en Mediahuis
  • Forumdiscussie met prominenten en gesprek met publiek.
  • Call to action: verzamelen ideeën, samenwerken, stukjes van oplossingen
  • Creatieve en/of muzikale afsluiting.

Voor wie

Alle bijeenkomsten van de Publieksacademie LLO zijn vrij toegankelijk voor een breed publiek. Professionals en inwoners die betrokken zijn bij een Leven Lang Ontwikkelen en alle andere geïnteresseerden uit de wereld van leren en werken zijn van harte welkom.

Deelname is gratis.  Kijk hier voor een impressie van het programma van de eerste editie (in Groningen).

Initiatief

De Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen is een initiatief Alles is Gezondheid, DPG media, Mediahuis en de Nederlandse bibliotheken en wordt landelijk ondersteund door de Leerwerkloketten, European Year of Skills en het Ministerie van SZW.

In de regionale uitvoering werkt het landelijke projectteam nauw samen met lokale partners zoals lokale  leerwerkloketten, bibliotheken, gemeenten, onderwijs, kenniscentra, werkgevers en bedrijfsleven.

publieksacademie-leven-lang-ontwikkelen_alles-is-gezondheid
publieksacademie-leven-lang-ontwikkelen_de-bibliotheek
publieksacademie-leven-lang-ontwikkelen_dpg-media
publieksacademie-leven-lang-ontwikkelen_leer-werk-loket
publieksacademie-leven-lang-ontwikkelen_mediahuis
publieksacademie-leven-lang-ontwikkelen_ministerie-van-sociale-zaken-werkgelegenheid

Meer weten

Wil jij ook een Publieksacademie LLO organiseren met partners in jouw regio? Benieuwd hoe wij jou kunnen helpen met het programma, opzet en inhoud? Of meer weten over de Publieksacademie Leven Lang Ontwikkelen?  Mail naar info@publieksacademie-llo.nl

Publieksacademie LLO is initiatief van:
© 2024 Publieksacademie LLO