HomeOverijsselLectorale rede Menno Vos: Lang Leve Leren

Lectorale rede Menno Vos: Lang Leve Leren

Lectorale rede Menno Vos: Lang Leve Leren

“Van het één op het andere moment veranderde werk voor velen van ons.” Met deze woorden begon Menno Vos (Hogeschool Windesheim) aan zijn lectorale rede in 2020 waarmee hij refereert naar de dag dat Nederland in een intelligente lockdown ging.

“De impact van de coronamaatregelen maakt duidelijk dat mee kunnen bewegen in veranderingen in ons werk crucialer is dan ooit.” Waar ze in sommige sectoren overuren draaiden, moesten anderen op halve kracht draaien. Of ze zochten naar andere wegen om hun terugvallende vraag op te vangen door andere producten te maken. Denk bijvoorbeeld aan de beddenfabrikant die ook mondkapjes ging produceren. Menno Vos vertelt dat het aanpassen aan veranderingen vaak niet zonder slag of stoot gaat. Het vraagt van bedrijven om te investeren in een leercultuur.  

Lectoraat Leven Lang Ontwikkelen

In zijn rede gaat Menno Vos in op de uitdagingen rondom het thema Leven Lang Ontwikkelen waar organisaties en hun werknemers voor staan in de veranderende arbeidsmarkt.  Het lectoraat richt zich op de vraag hoe beroepsprofessionals in arbeidsorganisaties gestimuleerd kunnen worden om zichzelf te blijven ontwikkelen. Antwoord op die vraag wordt onderzocht in drie onderzoekslijnen: De eigen regie van werkenden versterken (microniveau), het stimuleren van een leercultuur in organisaties (mesoniveau) en (regionale) netwerken om werkenden in ontwikkeling te krijgen en houden (macroniveau). 

Eigen regie

Om de eigen regie van werkenden te kunnen versterken is het belangrijk om dit procesmatig aan te pakken. Om werkgevers, maar ook vakbonden, scholingsfondsen en andere organisaties hierbij te helpen is het kennisdocument ‘Eigen Regie’ ontwikkeld. Dit document bevat vele voorbeelden van hoe je gedragsverandering op individueel niveau teweeg kan brengen. Het kennisdocument is ontwikkeld door de Sociaal-Economische Raad (SER) samen met het lectoraat Leven Lang Ontwikkelen, TNO, AWVN en eelloo. Het kennisdocument is hier in te zien

Lectorale rede 

De rede ‘Lang Leve Leren! Een wenkend perspectief op leren en ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt’ van Menno Vos is hier terug te zien op YouTube. De publicatie is hier te vinden. 

Bron: Hogeschool Windesheim 2020

 

 

Publieksacademie LLO is initiatief van:
© 2024 Publieksacademie LLO